Werkwijze

Schoonmaken is mensenwerk

Ons hele vak draait om de mens. Zeker in een organisatie als de onze waarin veel gemotiveerde mensen dagelijks actief zijn.

Uiteraard worden nauwkeurig de eisen met betrekking tot de Arbowet, Milieu en Ergonomie strikt opgevolgd.

Goede voorbereiding is een must

Tijdens een gesprek met u beginnen we met een grondige inventarisatie van uw gebouw en uw wensen. De verkregen gegevens vertalen we in een overzichtelijke offerte en een duidelijk werkplan, omdat elk object verschillend is.

Op die manier proberen wij voor u een zo helder mogelijk beeld te schetsen van onze plannen en de daarbij behorende kosten.

Dan kunnen we nu aan de slag

In elke werksituatie wordt in overleg met de opdrachtgever een plek (werkkast) gecreëerd waar de schoonma(a)k(st)ers hun materialen kunnen opbergen en waar een duidelijk overzicht is van de voorraad materialen en waar tevens het werkplan duidelijk en altijd aanwezig is.

Naast het werkplan wordt dagelijks een logboek bijgehouden, waarin vermeld wordt wat er die dag is gedaan en welke bijzonderheden er waren. Dit boek kan door de schoonmaker(maakster) en door u worden ingevuld. Onze bedrijfsleiding ziet frequent dit logboek in en bespreekt met u en de schoonmaker(maakster) de verdere voortgang.

Dagelijks worden de werkzaamheden met u doorgesproken. U kunt altijd direct ingrijpen indien u iets veranderd wilt hebben aan de planning die eerder in samenwerking met u is gemaakt.

Een groot werkgebied

Wij zijn actief in de hele provincie Utrecht en de omliggende gebieden. Zo kunt u ons schoonmaakbedrijf inschakelen in plaatsen zoals Zeist, Nieuwegein, Utrecht, Maarssen, Hilversum, Loosdrecht, Woerden, Amersfoort, Soest, Baarn, Breukelen en Naarden en omstreken.

© Sym Schoonmaakbedrijf Utrecht 2020 - Sitemap

Menu Title